DÍLO

  • Emanuel Ondráček je autorem a spoluautorem řady publikací v domácích i zahraničních časopisech, několika knih, vysokoškolských skript, dvou patentů a mnoha prezentací na mezinárodních i domácích konferencích. 


Publikace

Odborné publikace

MECHANIKA TĚLES - STATIKA. Emanuel Ondráček a Zdeněk Florian. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986.

MECHANIKA TĚLES - ZÁKLADNÍ POJMY. Emanuel Ondráček a Jaromír Slavík. . Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986.

MECHANIKA TĚLES - PRUŽNOST A PEVNOST II. Emanuel Ondráček, Jan Vrbka a Přemysl Janíček.  Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2214-9.

MECHANIKA TĚLES - PRUŽNOST A PEVNOST IIEmanuel Ondráček,  4. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3260-8.

MEZNÍ STAVY V PEVNOSTNÍCH VÝPOČTECH. Emanuel Ondráček a Alois Farlík.  Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1973.

TEORIE DYNAMICKÉHO TVÁŘENÍ. Alois Farlík  a Emanuel Ondráček . Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

TEORIE TVÁŘENÍ II, ZÁKLADY TECHNICKÉ PLASTICITY II. Alois Farlík a Emanuel Ondráček. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965.

ŘEŠENÍ PROFILU VÁLCOVACÍ MEZERY U DUO A KVATRO STOLIC. Milan Hajduk, Emanuel Ondráček , Jiří Varta, Jan Zapletal a Josef Konvičný . Hutnické aktuality b. Dobrá: Výzkumný ústav hutnictví železa [Dobrá], 1981, 22(12), 3-75. ISSN 0322-8525.

VÝPOČTOVÉ MODELY V TECHNICKÉ PRAXI . Emanuel Ondráček a Přemysl Janíček.  Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00458-6.

Další publikace

MYŠLENKY NA ZLOMU TISÍCILETÍ = Thoughts for the new millenium. Petr, Dub Alena Mizerová a Jan Sedlák, ed.  Brno: VUTIUM, c2002. ISBN 80-214-1872-9.