MYŠLENKY

Během dlouhé pouti životem mě provázelo a stále víc a víc provází vědomí nutnosti řídit se životním krédem, které vyjadřuje hodnotová trojice dobro + pravda + krása. Jsem přesvědčen, že pro nás vychází i z našich křetínských kořenů. Vždyť dobro, pravdu a krásu můžeme najít všude kolem nás, pokud hledáme. 

Neměli bychom být rychlými chodci za blahobytem a zábavou. Měli bychom být poutníky, s cílem zachovat hodnoty, které vycházejí z dlouhé zkušenosti našich předků, a tyto hodnoty stále předávat našim následovníkům. 

Měli bychom si připomínat úděl, zásluhy a hodnotový odkaz našich předků a z toho vycházející hloubku, sílu a životnost našich kořenů. 

S postupem věku chápeme, že zkušenost je nepřenosná, ale že z životodárných kořenů vědomě i podvědomě čerpáme. Jsou v nich zakotveny naše hodnoty. K nim se jako pamětníci vracíme a jako poutníci jdeme životem s nadějí, pokorou a pohledem nahoru s cílem zanechat hodnotnou stopu pro naše následovníky.